Poslednje ažurirano: 10.02.2021.

Posetom ili kupovinom na shop.exitfest.org prihvatate Uslove kupovine EXIT Festival Shop sajta koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koje primenjujemo. Internet prodavnica shop.exitfest.org zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Svaki kupac koji koristi shop.exitfest.org odgovoran je za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinke koja mu je dodeljena prilikom registracije na sajtu. Maloletna lica mogu koristiti internet prodavnicu shop.exitfest.org uz nadzor roditelja ili staratelja.

MYEXIT ADVENTURE DOO NOVI SAD – OGRANAK NOVI SAD zadržava pravo da odbije pružanje usluga, ukine nalog ili otkaže porudžbinu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi kupovine.

MYEXIT ADVENTURE DOO NOVI SAD – OGRANAK NOVI SAD zadržava pravo da u svako vreme, bez prethodne najave, promeni podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta.

Posetioci shop.exitfest.org nemaju pravo da jednostrano menjaju Uslove kupovine.

Opšte informacije

MYEXIT ADVENTURE DOO NOVI SAD – OGRANAK NOVI SAD (Petra Kočića 15a, 21000 Novi Sad) šalje narudžbine samo na teritoriji Srbije. Dostava se vrši putem Post Express usluga kurirskog servisa Pošte Srbije, u skladu sa Uslovima za pružanje Post Express usluga koji se nalaze na ovom linku, na adresu naznačenu u formi za naručivanje.

Troškovi isporuke

Troškovi isporuke se posebno naplaćuju i zavise od težine i vrednosti paketa, a ne od mesta dostave. Troškovi isporuke obračunavaju se prema zvaničnom cenovniku službe Post Express i iste snosi kupac. Cenovnik se nalazi na ovom linku.

Status isporuke

Nakon što je pošiljka poslata, na zahtev je moguće dobiti jedinstveni broj pošiljke na mejl adresu navedenu u formi za naručivanje, kako bi kupac mogao da prati njen status putem sajta kurirskog servisa Post Express na ovom linku.

Rokovi isporuke

Rok dostave je do 72h od trenutka izvršenja narudžbine.

Nakon potvrde kupca, narudžbina ulazi u status obrade. Nakon obrade narudžbine, kupac će biti obavešten o statusu narudžbine putem mejl adrese navedene prilikom popunjavanja formulara za narudžbinu.

Period obrade narudžbine je najčešće 2-3 radna dana. Za sve narudžbine poslate petkom i vikendom, kontaktiraćemo sa kupcima početkom naredne nedelje.

Kad god je u prilici, MYEXIT ADVENTURE DOO NOVI SAD – OGRANAK NOVI SAD  će kod kurirskog servisa inicirati uslugu slanja „danas za sutra do 19h“.

Rok isporuke može biti i duži za vreme praznika ili ukoliko u istom trenutku pristigne veliki broj narudžbina. U tom slučaju, prodavac će kontaktirati sa kupcem radi potvrde narudžbine u predviđenom roku isporuke.

Procenjeno vreme dostave može biti duže od naznačenog ukoliko naručeni artikli nisu trenutno dostupni za isporuku ili je narudžbina izvršena u toku vikenda ili državnih praznika.

Ukoliko se navedeni rok iz opravdanih razloga ne ispoštuje, kupac će biti obavešten o razlozima kašnjenja. Do odstupanja i produženja rokova može doći i ukoliko primalac nije na adresi kod prvog pokušaja isporuke, loših vremenskih uslova ili ostalih nepredviđenih situacija u transportu na koje prevoznik nije mogao da utiče.

Ukoliko Post Express kurir ne nađe kupca na adresi naznačenoj u formi za naručivanje, u poštanskom sandučetu ostavlja Izveštaj o prispeću pošiljke, na kome je naznačeno u kojoj pošti i u koje vreme kupac može preuzeti pošiljku, a rok za njeno preuzimanje je pet radnih dana. Prilikom preuzimanja pošiljke neophodan je dokument za ličnu identifikaciju (lična karta, pasoš). Ukoliko niste u mogućnosti da preuzmete pošiljku u navedenoj pošti i želite da bude ponovo dostavljena na Vašu adresu, možete kontaktirati Vašu dostavnu poštu i zahtevati ponovnu dostavu pošiljke.

MYEXIT ADVENTURE DOO NOVI SAD – OGRANAK NOVI SAD  nije odgovoran za gubitak ili štetu koji nastanu usled okolnosti koje su izvan kontrole kompanije koja pruže usluge dostave tj. kurirske službe.

Svi artikli se pakuju u originalnu, zaštićenu ambalažu kurirske službe Post Express, u skladu sa njihovim pravilima, tako da se normalnim rukovanjem pri transportu ne može oštetiti. Svaka narudžbina će pre slanja biti detaljno pregledana, uredno zapakovana i poslata. Trošak pakovanja se ne naplaćuje.

Kada je paket isporučen do kupca, narudžbina se smatra kompletiranom.

Plaćanje isporuke

Plaćanje isporuke, uključujući i troškove isporuke, vrši se pouzećem, pri preuzimanju pošiljke, isključivo u zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD) i gotovinom.

Sve cene na internet prodavnici prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Zamena robe

Kupac može da zatraži zamenu u roku od 14 dana od dana prijema robe. Zamena robe se odnosi na zamenu veličine ili zamenu modela. U slučaju zamene roba se, zajedno sa popunjenim Obrascem za zamenu, dostavlja prodavcu na adresu MYEXIT ADVENTURE DOO NOVI SAD – OGRANAK NOVI SAD (Petra Kočića 15a, 21000 Novi Sad), a troškove zamene snosi kupac.

U slučaju zamene robe, kupac je u obavezi da robu vrati bez oštećenja i tragova korišćenja. U suprotnom, prodavac nije u obavezi da izvrši zamenu.

Artikal za koji se vrši zamena mora imati istu ili višu vrednost od artikla koji se menja, uz doplatu od strane kupca.

Povraćaj robe

Kupac može izvršiti povraćaj robe, odnosno raskinuti Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju raskida Ugovora, kupac je u obavezi da to učini putem Izjave o odustajanju od Ugovora.

Izjava o odustajanju od Ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu i smatra se blagovremenom ako je upućena u roku do 14 dana od dana prijema robe.

U slučaju raskida Ugovora, kupac je u obavezi da istu robu vrati bez oštećenja i znakova da je roba korišćena. U suprotnom, prodavac nije u obavezi da kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. Troškove vraćanja robe snosi kupac.

U slučaju raskida Ugovora od strane kupca u navedenom roku, prodavac je dužan da kupcu na tekući račun vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave kupca o raskidu Ugovora, pod uslovom da je kupac u navedenom roku vratio robu prodavcu bez oštećenja i znakova da je roba korišćena.

Reklamacija

Pored reklamacije radi ostvarenja prava po osnovu saobraznosti, možete izjaviti reklamaciju i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Pretpostavlja se da je roba saobrazna Ugovoru:

  • ako odgovara opisu koji je dao prodavac,
  • ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste,
  • ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja,
  • ako po kvalitetu odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje,
  • ako ispunjava javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun.

Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Na reklamaciju će kupcu biti odgovoreno u roku od 8 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Prodavac je dužan da kupcu elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Reklamacija se može izjaviti pisanim putem, putem Obrasca za reklamaciju, uz istovremeno dostavljanje robe prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa.

Rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, kupac ima pravo da bira između otklanjanja nedostataka, zamene za isti ili drugi artikal i povraćaja novca.

Drugi artikal za koji se vrši zamena mora biti iste ili više vrednosti od prvog artikla, uz doplatu od strane kupca.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca, kupac može da zahteva umenjenje cene ili da izjavi da raskida Ugovor. U zavisnosti od zahteva kupca, prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umenjenje od strane prodavca, vrati kupcu na tekući račun u roku od 14 dana.

Kupac takođe ima pravo da raskine Ugovor ukoliko prodavac ne otkloni nesaobraznost robe u utvrđenom roku.

Kupac u svakom slučaju nema pravo na raskid Ugovora ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Svi troškovi koji nastanu po osnovu osnovane reklamacije padaju na teret prodavca. Ukoliko se ispostavi da je reklamacija neosnovana, troškove vraćanja proizvoda, kao i troškove utvrđivanja osnovanosti reklamacije od strane ovlašćenog lica snosi Kupac.

Nijansa boje artikala može da varira u zavisnosti od kvaliteta ekrana putem kojeg kupac vrši kupovinu, te prodavac ne snosi odgovornost za razlike između prikazane i realne boje.

Prodavac zadržava pravo da ne primi reklamiran proizvod ukoliko se vrati u korišćenom stanju.

Ukoliko imate dodatna pitanja, kontaktirajte sa nama putem mejla na [email protected].